Hjem - Lions Varde

Menu

Lions Quest - holdning og handling

Holdning & Handling

- et undervisningsmateriale til folkeskolen, dens lærere og elever

Om mobning, alkohol, stoffer, sociale kompetencer mv. Lions Quest Danmark tilbyder et undervisningsmateriale til brug på alle klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Materialet og undervisningsprogrammerne hedder "Holdning & Handling", ord der på fin vis dækker indholdet af kurserne og lærervejledningerne.

Børn og unges udvikling af sociale kompetencer og etiske værdier hviler efterhånden mere og mere på skolerne…

Sociale og etiske værdier er én af forudsætningerne for høj livskvalitet og udvikling af det enkelte menneske i et demokratisk samfund. Igennem "Holdning & Handling" får den enkelte elev mulighed for, i samvær med andre, at udvikle holdninger og værdier, som kan omsættes til ansvarlige, hensynsfulde og konstruktive handlinger.


Lions Varde har de senere år finianseret kurser for et antal lærere fra næsten alle skolerne i vores geografiske område samt et antal SSP-medarbejdere.

Et kursus, som dækker alle klassetrin varer 2 dage. Et udvidet kursus varer 2½ dag. Skolen "betaler" lærernes tid og løn, Lions betaler kurset. Midlerne til dette tilvejebringes primært ved salg af tulipaner i kampagnen "MED LIONS - MOD MISBRUG", som gennemføres hvert forår.

Er du interesseret i at høre nærmere om Lions Quest`s lærermateriale eller at komme på et lærerkursus, så se hjemmesiden på http://www.holdningoghandling.dk/

eller kontakt Lions Varde og vi vil give dig en nærmere information.
Kontakt til Lions Varde: varde ved lions prik dk

Følg Lions