Hjem - Lions Varde

Menu

Klubbens organisation

Klubbens organisation

Klubben er den mindste organisatoriske enhed i "The International Association of Lions Clubs", LCI.
Klubbens virkeområde er det område af Varde kommune som tidligere omfattede Blåbjerg, Blåvandshuk, Helle og Varde kommuner.
Medlemmerne er således ikke medlemmer af LCI, men er medlem af klubben.

En grundlæggende betingelse for, at en klub kan blive optaget som medlem af LCI, er, at den har mindst 20 medlemmer. I praksis bør en klub have mindst 25-30 medlemmer for at undgå, at der bliver for stor en belastning på det enkelte medlems fritid.

 

Forpligtelser

Ved sin "chartring" har klubben forpligted sig til at virke i overensstemmelse med lions-organisationens idealer og til at overholde de regler, der er fastsat i de internationale love.

Når disse betingelser er overholdt, kan klubben organisere sig og arbejde, som den selv ønsker.
Dog må det siges, at medlemskabet af en international organisation ville være urimeligt og meningsløst, om man ikke alene derved følte en forpligtelse til at virke i fællesskab med andre klubber i organisationen, både på nationalt og internationalt plan.

 

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelse har følgende sammensætning: Præsident (P), Past Præsident (PP), Vicepræsident(er) (VP), Sekretær (S), Kasserer (K), Klubmester (KM), Tailtwister (T).
Bestyrelsen kan dog efter ønske optage et eller flere ekstra bestyrelsesmedlemmer f.eks. til specialopgaver. Bestyrelsen tiltræder den 1. juli ved det nye klubårs begyndelse.

 

Klubben

Vi er en blandet klub Mænd og kvinder, og på nuværende tidspunkt er vi 20 medlemmer i klubben.
Vi lægger stor vægt på at have et godt socialt liv i vores klub samtidig med at vi skaber aktiviteter, som er med til at skaffe penge til at hjælpe mennesker som er dårligere stillet end os selv, og det både lokalt, nationalt og internationalt.

Følg Lions