Hjem - Lions Varde

Menu

Hvordan bliver JEG medlem

Hvordan bliver JEG medlem?

Grundlæggende er det sådan, at ingen kan melde sig ind i en lionsklub, de bliver bedt om det, da vi  gerne vil sikre, at folk er aktive, når de kommer - og at de er indstillet på at bruge tid og kræfter på at hjælpe andre.
 
Men........
Vi har brug for DIG og flere frivillige. Har du lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde, er Lions lige noget for dig.
Er du interesseret i at blive medlem, henvender du dig til en Lions du kender, eller du kan kontakte en i bestyrelsen.

Så inviterer vi dig til at deltage i vores klubmøder 2-3 gange.
Herved får du et indblik i, hvad vi laver, inden du beslutter dig. På det første klubmøde betaler klubben for din forplejning - de efterfølgende gange er det for egen regning.
På klubmøderne og ved klubaktiviteterne kan du deltage i f.eks. foredrag, besøg på virksomhed, socialt samvær, socialt netværk, personlig udvikling og sidst men ikke mindst at kunne gøre en forskel ved at hjælpe andre mennesker.

Du kan blive medlem, uanset hvilken profession, alder, tro, køn, osv. du har.
Er du under 30 år, foreslår vi, at du kontakter LEO, vores ungdomsafdeling på http://leoclubs.dk


Klubben består af en bestyrelse og flere udvalg. Alle deltager i de aktiviteter, klubben har. Det er dog ikke et krav, at alle medlemmer deltager i alle aktiviteter.
Medlemmerne betaler et kontingent, som bruges til betaling af de administrative omkostninger, der er i klubben, nationalt og internationalt.

VI GLÆDER OS TIL AT MØDE DIG I KLUBBEN

Følg Lions