Hjem - Lions Varde

Menu

Formål og Etik

Lions formål

 •     at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk
 •     at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab
 •     at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd
 •     at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse
 •     at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog således, at  klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser
 •     at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig  økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig  sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed

Regler for god lions-etik

På det første Convention i Dallas, i USA i 1917, blev LIONS Etiske regelsæt formuleret.

Reglerne skal opfattes som en huskeliste til det enkelte LIONS-medlem. Essensen af disse regler er det, man i gamle dage ville kalde god opførsel eller god moral:

 

 •     Dit LIONS medlemskab er et kald eller udtryk for et ønske om at gøre en forskel. Udfør altid  dit arbejde for LIONS på en sådan måde, at det skaber tillid
 •     Bestræb dig på at få succes med det, du påtager dig som LIONS.
 •     Arbejd for at tjene sagen og det gode formål, ikke for personlig vindings skyld
 •     Opnå ikke fremgang eller resultater på andres bekostning
 •     Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig overfor dig selv
 •     Handl altid uselvisk. Hvis du bliver i tvivl om rigtigheden af din handlemåde,  optræd da mod din næste, som du ønsker, at han/hun skal optræde overfor dig
 •     Opfat venskab med andre LIONS-medlemmer som et mål i sig selv.
 •     Sandt venskab og et godt kammeratskab er renset for fordomme,  det er åbent og tillidsfuldt og båret af ønsket om at arbejde til fælles bedste
 •     Vær en god samfundsborger og vær loyal mod dit land og dets lovgivning
 •     Hjælp dine medmennesker med opmærksomhed og støtte i stort og småt
 •     Vær altid forsigtig i din kritik og generøs i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned

Følg Lions