Hjem - Lions Varde

Menu

Ansøgning - generelt

Under denne fane vil permanent ligge

ansøgningsskema om økonomisk støtte

I lighed med flere andre Lions klubber, har vi bestemt, at ansøgninger til klubben om økonomisk støtte, skal søges på et specielt skema. Dette for at lette sagsgangen i klubben samt for at holde alle oplysninger vedr. ansøgningen og den efterfølgende afgørelse i ét dokument.

Bemærk: Alle ansøgninger behandles fortroligt i klubben. Ved fremsen-delse af en ansøgning giver ansøgeren samtykke til at Lions Varde
kan anvende de fremsendte oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen.

Klubben har endvidere bestemt, at:

* Vi principielt ikke yder støtte til enkeltpersoner (til studieture, volontørophold m.m. i udlandet) med mindre formålet er i overensstemmelse med Lions overordnede formål (se under ”Hvad er Lions”?).

* Vi principielt ikke yder støtte til andre landsdækkende humanitære organisationer, som tilvejebringer deres økonomiske midler ved landsdækkende indsamlinger, lotterier m.m.                                

Bemærk: Ansøgeren kan tidligst forvente en afgørelse 6 - 8 uger efter, at klubben har modtaget ansøgningen.


Endvidere vil der i relevante perioder ligge:
* Ansøgningsskema til ferieophold i en af Lions Ferieboliger og/eller
* Opslag om ansøgning til Ungdomsudveksling


Skemaerne udfyldes ved at anvende Microsoft Word eller Adobe Reader DC/Udfyld og underskriv. (Se det enkelte skema).

Følg Lions